VIDEO/ Pr ezantueses së lajmeve i b ie dhëmbi nga goja gjatë tr ansmetimit të drejtpërdrejtë por perseri vazhdoi te prezantonte

Lajme nga Bota

Pr ezantueses së l ajmeve në Ukrainë, Marichki Padalkos, i ka rë në dhëmbi gjatë tr ansmetimit të drejtëpërdrejtë.


Kjo situatë e pak ëndshme i ka ndo dhur derisa po le xonte l ajmet. Në një mo ment vë rejti se i ra dhëmbi nga goja, por ajo u soll sikur të mos i ketë nd odhur asgjë – e kapi dhe vazhdoi me lexim të lajmeve

Megjithatë ky m oment nuk i sh pëtoi shumëkujt që madje e kishte filmuar këtë moment e nga publikimi në rrje tet soc iale, Pa dalko është bërë se nsacion në in ternet.

Sh umica që e kanë parë videon, e kanë k omplimentuar për gux imin dhe pr ofesionalizmin e saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *