Vendimi I Qeverise : Vetem Kthehuni Ne Vendlindje Do Nda Hen Nga 4000 Euro Per Ju…

Lajme nga Bota


Qeveria greke, për t’i in kurajuar të kthehen në atdhe, ka filluar një sk emë s ubvencioni që u ofron 500 të rinjve një pagë mujore prej 3,000 euro nëse kthehen në Greqi.

Ministria e Punës do të mbulojë 70 për qind të kostos. “Kjo është përpjekja e parë e shtetit grek për një rikthim gradual të të rinjve,” tha Konstantinos Agrapidas, një zyrtar i lartë në Ministrinë e Punës që po mbikëqyr programin.

Skema filloi në pri llin e kaluar si një mënyrë për të fr enuar ik jen e tr urit.

Ikja e tru rit është rrez iku i madh i ekonomisë greke. Deri në vitin 2050, popullsia e Greqisë pritet të zvogëlohet me 2.5 milion njerëz dhe një në tre banorë do të jetë mbi moshën 65 vjeç, sipas një studimi të një instituti kërkimi dhe politikash.

Përgjigja e qeverisë ishte të ofrojë një bonus financiar prej 5,000 eurosh për çdo lindje. “Ik ja e tr urit është një çështje serioze për tregun e punës”, thotë Guy Krief, anëtar i bordit të kompanisë së teknologjisë celulare Upstream.

Leave a Reply

Your email address will not be published.