URlME! KanceIarja Gjermane Me Këtë Lajm I Gëzoi Gjithë Shqiptarët, Danke AngeIa!

Lajme nga Bota

Qytetarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Kosovës, Serbisë dhe Bosnje Hercegovinës nga 7 Shk urti do të munden të punojnë l egal,isht në Gjermani vetëm me dokumente të shteteve të tyre, respektivisht pa pasur pasaportë të BE-së.

Ky inf ormacion është shpal,lur zyrta,risht nga Merkel ku thotë se qytetarët do të mund të punojnë në vendin më të zhv illuar të BE-së.

Kancelarja e Gjermanisë, po paral ajmëron kri zën më të madhe të Bashkimit Europian që nga krijimi i Unionit më të rëndësishëm politik në botë. Kjo situatë sipas Angela Merkel, është rezultat i pan demisë Covi d-19. Megjithatë, politikanja gjermane Viola Von-Cramon , që është raportuese për Kosovë në Parlamentin e Europës, thotë se Merkel do e kryejë një punë që lidhet me Kosovën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *