Urime dhe për shumë vite festa e Kurban Bajramit

Lajme nga Bota


Urime dhe për shumë vite festa e Kurban Bajramit, paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin me ju dhe familjet tuaja.

Urojmë që kjo festë të jetë motiv për përforcimin e besimit tonë, forcimin e mendjeve dhe zemrave tona dhe urojmë që kjo festë të përcillet jo vetëm me urime të mira por edhe me vizita tek të afërmit dhe me vepra të mira, sepse kjo ditë është ditë e mëshirës, faljes, mirëkuptimit, mirësisë dhe paqes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *