‘Unë Nuk Jam Shqiptar, Më Saktë Nuk Dua Të Jem!’

Lajme nga Bota


Elton Leka – Unë nuk jam shqiptar, me saktë nuk dua të jem shqiptar! Madje as vetë Ismail Qemali nuk do të donte të ishte shqiptar, se si jemi katandisur ne sot!

Një zhg ënjim i madh, v uajtje, st ërmundime, llum, va rfëri, m ediokritet, inj orancë, pr apambetje, kafene, llafe, përtaci, dallavere, të shitur, të blerë, të ko rruptueshëm, morale të pa moralshëm, njerëz pa identitet vetjak dhe kombëtar.

Shqiptar do të thotë prapambetje, prapa +mbetje, mbetje të lëna pas.
Kështu kemi përfunduar. E përse duhet me qenë shqiptar?!

Sot të gjithë duan t’ia mbathin, për një jetë më të mirë, të vjetër e të rinj, të pasur dhe v arfër, “patriote” dhe pseudop atriote.

Unë nuk jam shqiptar, nuk dua të jem shqiptar! As sot, as nesër, as mot!
Në vendin tuaj, në vendin tonë, në vendin tim nuk ka kush të me garantojë se e ardhmja do jetë ndryshe, dhe kr imi me i madh është që shpresa ka vd ekur!

Të gjithë duan të ikin! Të gjithë! Boll bëtë shqiponjën me duar, boll, e di sa p atriotë që jemi, aq sa të zhd ukemi të gjithë nga ky vend.

Boll gë njyet, u sht irët, u h oqët! Boll edhe ju që jeni jashtë që e quani veten atdhedashës vetëm sot me 28 n ëntor! Boll se është gr oteske, e dh imbshme dhe qesharake!

Ç’keni bërë ju për vendin tuaj?! Një m…! Unë nuk dua të jem shqiptar! Dua të jem gjerman, amerikan,anglez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *