U largua nga Përp uthen, Erlindi zb ulon ç’i bëri pr oduksioni atij dhe Kristianit

Lajme nga Bota


Mbrëmjen e djeshme Erlindi d eklaroi largimin nga “Përp uthen”. Disa orë më pas ai ka zb uluar dhe arsyen, me anë të disa video-d eklaratave në Inst astory.

Erlindi ka treguar se ai dhe Kristiani i kishin kërkuar pr oduksionit pak kohë televizive që të sq aronin të vërtetën mbi ak uzat për “m allin”.

Sipas tij, pr oduksioni ua kishte pr emtuar këtë gjë, mirëpo në fund nuk ua kishte dhënë.

Erlindi shtoi se në m omentin që Kristiani ka t entuar të fl asë kanë ardhur rojet për ta la rguar me f orcë.Ai kërkon që pr oduksioni dhe Arjan Konomi t’iu kërkojnë f alje pu blike për l ajmet e rr eme që janë përhapur, të cilat kanë ndikuar dhe te familjet e tyre.

“Ditët e fundit ka ndodhur një ng jarje shumë e r ëndë në emision ku unë dhe Kristiani u a kuzuam r ëndë nga op inionisti se unë dhe Kristiani jemi dr oguar me një çaj totalisht bio që m und ta blesh kudo në int ernet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *