TURP: I rriti dhe i shkolloi 5fëmijët e tij, ata shkuan në Itali, dhe e br aktisën, babai përfundon, duke mbledhur kanaçe…

Lajme nga Bota

Një vakt bukë në ditë, ndonjëherë edhe në dy ditë, është ajo që i mb an shp irtin 67-vjeçarit Faik Cekrezi, që edhe këtë mu ndësi thotë se ia di për fa leminderit K ishës.


Ba shke me gruan i gjen çdo mëngjes në hy rje të m ensës so ciale, pranë “Shkollës së Kuqe”, në Tiranë, për të ko nsumuar va ktin e vetëm që i mb an në j etë, deri ditën kur me nsa të ha pet se rish.

Faiku nuk ka qenë gjithmonë ky. Br enda të mos huarit që sot me zi mban veten në kë mbë fshihet një baba që ka 5 fëmijë të rr itur e të st abilizuar me punë në Itali.Por, fëmijët kanë ve ndosur ta ndë shkojnë rë ndë babanë, që vendosi të ri ma rtohet, pas nd arjes nga jeta të nënës së tyre, 11 vite më parë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *