Tra gjike/ Mu zikanti shqiptar ndë rron jetë në të njëjtën ditë me vëllain

Lajme nga Bota


Dy vëllezër shqiptar nga Suhareka e Kosovës kanë nd.ërruar jetë brenda 24 orësh. Myslim Hasani, 54-vjeç ka ndë rruar jetë si pa sojë e një s ulmi në z emër. Ende pa e pë rcjellë për në banesën e fundit, ka nd ërruar jetë edhe i vëllai.


Ky i fundit njihet në tr ojet kosovare edhe si muzikant i muzikës rapsodike.Mediat kosovare shkruajnë se dy vëllezërit ishin mjaft të li dhur me njëri-tjetrin.Mylsim dhe Imer Hasani kishin vetëm katër vite d iferencë.Ata u p.ërcollën për në banesën e fundit në Suharekë dhe pa.ndemia pe.ngoi që të me.rrte pjesë në c.eremoni edhe vëllai i tyre tjetër, i cili jeton jashtë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *