Te st: Cili nga djemtë po mban më shumë p eshën e trungut?

Lajme nga Bota


Kui cet jane te bukur dhe int eligjent.Ato te zb avisin dhe ju bejne me te mencur.

Por cili nga djemtë po mban më shumë pe shën e trungut?A e gjeni dot?

Per te gjithe ata qe nuk ar ritët ta gjenit, ne e kemi përgjigjen për ju. Djali në mes, mban 25% më shumë të pe shës së tru ngut per shk ak se pe sha b ie ne mes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *