Sot është një person mjaft i njohur në vendin tonë, e gjeni dot se për cilin çift bëhet fjalë

Lajme nga Bota


Lulzim Basha dhe bashkëshortja e tij Aurela u njohën në shkollën e mesme “Sami Frashëri” qe ndodhet ne Tiranë.


Aurela u d iplomua për M arrëdhënie Ndërkombëtare në U niversitetin e Utrechtit në Hollandë dhe kreu st udimet pasuniversitare ne Universitetin e Amsterdamit.

Prej vitit 2000, Aurela punon per EWPPP, nje o rganizate joqeveritare qe asiston p arlamentet ne vendet e Europes Juglindore dhe EuroAzise duke perfshire edhe Shqipërine.

Luli dhe Aurela janë prindër të dy vajzave, Dafina dhe Viktoria.

Në këtë rrugëtim të ri, Basha do mbështetet fort tek vizioni, kurajo dhe qëndresa historike e th emeluesve, tek en ergjia e pamatë e anëtarëve dhe mi litantëve ndër vite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *