Soni Malaj me Iot në sy tregon probIemin e r ëndë sh ëndetësor

Lajme nga Bota


Këngëtarja e njohur Soni Malaj, ka treguar për herë të parë për p roblemin qe ka pasur ne periudhën e adoleshencës, kur u bë dhe e njohur publikisht.


“Duke qenë se unë fillova k arrierën shumë shpejt, 14 vjeç unë kam hyrë në “Spirit Voice”, 15 vjeç ne dolën në skenë dhe isha pak e mbushur. Nuk mund të them mbipeshë por e mbushur.

Atëhere duhet të ishe sa më e d obët dhe fillova një l uftë me veten. Fillova të kontrolloja veten dhe ndihesha mirë kur unë e kontrolloja veten. Fillova të kontrolloja veten, nuk haja ushqim. Një ditë kur po shkoja me mamin në një kl inikë për të marrë disa a naliza të mamit, më bie të fi ktë nga e pangrëna dhe do ktoreshat më sjellin në vete. Mamin e gjej duke qa rë sipër meje sepse unë nuk kisha ngrënë, ndoshta që një ditë më përpara sepse unë haja shumë pak.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *