Ska ndal i madh, e kanë filmuar/ Fëmijëve në këtë institucion në Shqipëri i bëjnë të pabërën

Lajme nga Bota

Ska ndal i madh, e kanë filmuar/ Fëmijëve në këtë institucion në Shqipëri i bëjnë të pabërën Veprime të turp shme mes fëmijëve në një inst itucion arsimor privat. Emisioni “Stop” sjell sonte në mbrëmje pamje të një sk and ali në një aktivitet privat biznesi, që përmbledh cerdhe, kopsht dhe aktivitet pas shkolle.

Nga pamjet duket, se fëmijët janë lënë pa kontroll, duke r rez ikuar, që vec akteve të tu r pshme, të bien pre e lo jrave të papërshtatshme dhe dhu nës mes tyre. Por në gjithë këtë situatë, askush nga menaxhimi i institucionit, nuk merr përsipër fajin, madje drejtuesit deklarojnë, se fëmijë të tillë, prishin imazhin e qendrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *