Si nuk e gëzoi jetën ky fëmijë/ Morr at dhe pl eshtat i marrin jetën vajzës së vogël, mjekëve i iku mendja kur panë dhomën e saj..

Lajme nga Bota


Një ngjarje e r ëndë është shënuar në Xhorxhia të SHBA-ve. Raportohet se një 12-vjeçare ka ndërruar jetë si rezultat i tër thortë i një infe ktimi të r ëndë nga pa razitët e k okës.

Po licia ka thënë se dhoma ku qëndronte fëmija, ishte e mbushur me in sekte dhe m inj. Vajza e iden tifikuar si Ka itlyn Yozviak ndërroi jetë nga një ar re st kard iak.Besohet se pi ckimet e përsëritura nga pa razitët, i ulën nivelet e hek urit në g jak dhe kjo dyshohet nga mjekët se është shkaku kryesor i su lmit ka rdiak. Kur agj entët arritën në shtëpi dhe gjetën tru pin e saj, dhoma ishte e nd yrë dhe e amo rtizuar, ndërsa pa razitë të shumtë gjendeshin në të gjithë hapësirën e shtratit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *