Shqiptari nxjerr nga shtëpia nënën e sëmurë dhe motrën: Ku të shkojnë në këtë të ftohtë

Lajme nga Bota


Emisioni “Stop” ka publikuar sot d eno ncimin e Dave dhe Prene Nikolli. Gazetarët e “Stop” kanë shkuar në Shënkoll të Lezhës, pasi Dave e Prene Nikolli janë nxjerr me f orcë nga ba nesa e tyre.

Dave Nikolli tregon se është nxjerr me forcë nga djali dhe është dh u nuar bashkë me vajzën. Edhe pse ka një ur dhër mbrojtje dhe një vendim gj yk ate për të hyrë në banesë, prej vitit 2019 v endimi nuk është ekzek utuar.

Tashmë Dave dhe Prene Nikolli janë pa strehë dhe banesa ku ato kanë jetuar më parë vijon të jetë e mbyllur, por Zyra Përmbarimore e Lezhës nuk bën asnjë veprim.

Përmbaruesja Liza Çuni: Ne kemi shkuar 2 herë, për ta ekz eku tuar dhe herën e dytë, të fundit, nuk ka qenë prezente pala.

Gazetarja: Cila palë? Përmbaruesja Liza Çuni: Asnjëra, as kreditorja as debi torja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *