Shqiptari hu mb jetën duke punuar në Zvicër ikur për një jetë më të mirë

Lajme nga Bota

Një tjetër kosovar ka vde kur dje në Zvicër në mënyrë ak síd en tale. Vesel Avdylaj ka vd ekur si p asojë e një aksí denti në vendin e punës në Zvicër, ka njoftuar vëllai i tij përmes Facebook’ut.

Vde kjen e tij e ka informuar për miqtë dhe familjarët vëllai i tij.

Ndryshe, Vesel Avdylaj ishte nga komuna e Klinës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *