Shakaja e dhëndrit anulon martesën, n’dërhyn p’olicia

Lajme nga Bota


Shak aja pa kripë e dhëndrit në altar ka çuar në an uli min e martesës dhe rri tjen e te nsi on it mes të pranishmëve në dasmë.


Ngj arja e çu dits hme ka ndodhur të distriktin Turgutlu të Manisas në Turqi, ku pyetjes nëse e pranonte Hatice Koşmanin për grua, Turgut Dinçer Guner iu përgjigj me sha ka “ jo, është e pamundur të them. Sigurisht që po ”.

Kjo përgjigje është m arrë si r efu zim dhe dek larim i pa qa rtë nga përfaqësuesi i bashkisë për celebrimin e çift it, Ali Akça, i cili an u loi martesën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *