Sërish sht azënë për të 5-tën herë? Nusja e Ermal Fejzullahut pozon me barkun e rrumbullakosur

Lajme nga Bota


Përgjatë ditëve të f undit në rrjet është përf olur se Ariana dhe Ermal Fejzullahu do të bëhen prindër për herë të pestë.

Shk ak për këto alu dime u bë një foto e pu blikuar në Inst astory nga Ariana, ku barku i saj dukej pak më i f yrë se zakonisht.

Mirëpo, “Prive” ka zbu luar se ky lajm nuk është i vërtetë. Ariana nuk është në pr itje të ëmbël, por “f aji” ka qenë i këndit të f otografisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *