Rregullat e reja për të gjithe ata qe duan te u dhëtojne për në Greqi

Lajme nga Bota


Sipas v endimit të q everisë Greke per hyrjen ne Greqi nga pika kufitare e Kakavise do jenë në fuqi këto rregulla

Të gjithë pasagjerët që do u dhëtojnë nga Kakavia do bëjnë r apit te st në tokën Greke. Cilët pasagjër rezultojnë pozitiv nuk do ju lejohen të hyjnë në t erritorin Grek.

Gjithashtu kush hyn në Greqi nga Shqipëria do duhet të qëndroj 14 dit në k arantinë në adresën që ka d eklaruar në PLF

Në pikën kufitare të Kakavisë do lejohen të kalojnë 400 persona në ditë.
Rapit test do jenë të d etyruar të kryejnë dhe shoferat e mauneve dhe kamionëve. Këta të fundtin nuk është e nevojshme të kenë PLF dhe test RT-P CR. Pika kufitare e Kakavisë do punoj nga ora 7.00 deri në orën 19.00.Pika kufitare e Kapshtices eshte e mb yllur dhe lejohet vetem dalja nga Greqia ne kembe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *