Q Everia Vendos T’iu Japë Shpërblim P Ensionistëve Për Fundvit, Ja Dy Shumat Që Po Diskutohen

Lajme nga Bota


Sikurse është bërë traditë tashmë p ensionistët marrin një shp ërblim nga qeveria për festat e fundvitit. Pavarësisht v ështiresive të krijuara nga pa ndemia e COVI D-19.

Qeveria ka vendosur të jap ehde këtë vit shpërblimin për pe nsionistët.


Mësohet se shifra nuk është përcaktuar ende, por po diskutohet të jetë 3 mijë lekë ose 5 mijë lekë.
Nga rishikimi i buxhetit 2020 për herë të katërt, do përcaktohet edhe shuma që do u jepet.

Sipas të dhënave të fundit të Institutit të Si gurimeve shoqërore deri në qershor të këtij viti janë gjithsej 657.904 p ensionistë, 539.289 urban dhe 118.615 rural.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë është duke llogaritur masën e fondit/bonusit që do të parashikohet për t’u shp ërndarë për kategorinë e pensionistëve dhe për të këtë do të shprehen më konkretisht në Aktin Normativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *