PoIicia Del Në Njoftim Të Rëndësishëm, Nëse Keni Për Të Lëvizur Sonte, Ja Çfarë Duhet Të Dini

Lajme nga Bota


Përke qësimi i motit ka sjellë pro bleme me qa rkullimin në shumë akse të vendit. Për këtë p olicia rrugore ka dalë me një njoftim për të gjithë drejtuesit e mjeteve.


P olicia bën me dije se rrëshqitja e makinës në ujë shkaktohet nga prania e shtresave të rr e zikshme të ujit në asfalt.

Mjegulla, që është kondensimi i lagështisë a tmosferike në pika të vogla uji, është më e shpeshtë në zona të ulëta dhe afër vendeve me lagështirë siç janë pyjet, lumenjtë, liqenet dhe të ngjashme, në kushte të erës së pakët ose aspak.

E gjithë kjo e bën shumë të v ështirë llogaritjen e distancave reale ndaj objekteve dhe pengesave, ndaj kohët e reagimit të drejtuesit të mjetit zgjaten.

Ngasja në mjegull është e rr e zikshme dhe prandaj duhet të shmanget sa më shumë që të jetë e mundur, duke pyetur për kushtet e motit përpara se të niseni për një u dhëtim

Drejtim i sigurt i automjetit në kohë me shi dhe mjegull? Këto janë këshillat tona si P olici Rrugore:

Mjegulla dhe shiu janë ndër makthet kryesore të drejtuesve të mjeteve. Ja se si të shmangni s urprizat e k ëqija me disa këshilla të thjeshta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *