Po punonte tokën p ërballë kalasë, por më pas bujku nga Tepelena kuptoi se bëri zb ulimin e jetës

Lajme nga Bota


Duke punuar token me zetor nje dite nje bujk nga Tepelena ka kuptuar se ka berenje zb ulim te madh.


Me vone ai ka marre vesh se zb ulimi ishte nje pllake e nje varri te lashte i cili ne brendesi kishte disa ene qe mund te konsiderohen thesare arke ologjike dhe monedha te cmuara.

Me tej ai njoftoi pr ofesor Ethem Ruken per th esarin e gjeturqe me shume gjasa i takon shekullit te 3-te e te 2-te para l indjes se Kr ishtit.

Ndaj ish ministri i Arsimit ka re aguar menjehere ne f acebook duke ngritur nje a larm per trashegimine tone kulturore qe duhet mbrojtur dhe patjeter edhe shp etuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *