Po Bëhet Nami Në Rrjet, Askush Nuk E Di Se Si Quhet Ky Frut?

Lajme nga Bota


Një h ulumtim kanadez ka treguar që lëngu i thanës, i cili përmban përbërësit e caktuar a ntibakterial, mund të ndihmojë në p arandalimin e inf eksioneve të përsëritura të sistemit u rinar te fëmijët.


Është dëshmuar që lëngu i thanës, i cili përmban ko ncentrime të larta të pr oantocianideve, mund të reduktojë rr ezikun nga inf eksionet të përsëritura të sistemit urinar tek fëmijët.

Gjithsesi duhet ta keni parasysh që të gjitha lëngjet e thanës nuk kanë koncentrime të kënaqshme të proantocianideve, veçanërisht ato që janë të përziera me lëngje të tjera.

Po ashtu, nëse lëngu përmban sasi më të mëdha të sheqerit, do të thotë kalori dhe konsumimi i tepruar i tij mund të shkaktojë diare te fëmijët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *