Po Bëhet Nami Në Rrjet, Askush Nuk E Di Se Si Quhet Ky Frut?

Lajme nga Bota


Po Bëhet Nami Në Rrjet, Askush Nuk E Di Se Si Quhet Ky Frut?

Kaça është fryt i pasur me antioksidantë dhe gjithmonë i vlerësuar si simbol i shëndetit, i pje llorisë dhe i jetës së përjetshme.

Lëngu, farat dhe vaji kaçave janë ja shtëzakonisht popullor.

Shumë studime kanë vërtetuar se bëhet fjalë për një nga frutat më shë rues në botë, për shk ak të ndi kimit pozitiv mbi sistemin ka rdiova skular, ne rvor dhe ko ckor.

Frutat e kuq përveç vitaminës C, gjithashtu janë të pasura me vi taminë P, B12, B2, B1, K, A, si dhe karoten të cilët sti mulojnë rezistencën natyrore të or ganizmit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *