Pamje të rr alla, Monika Kryemadhi pas l indjes së djalit dhe Ilir Meta.. (Video)

Lajme nga Bota


Pamja e mëposhtme është shkëputur nga një intervistë që kr yetarja e LSI Monika Kryemadhi ka dhënë vite më parë, kur në jetë ka ardhur Besari.


Djali i familjes Meta.Në atë kohë kr yeministër, Meta ka shkruar në m aternitet dhe ka p agëzuar fëmijën me emrin Besar.

Ndërkohë, pas lindjes Monika Kryemadhi ka përshkruar e mo cionet e ardhjes në jetë të djalit të saj. Në atë kohë kr yeministër, Meta ka shkruar në maternitet dhe ka p agëzuar fëmijën me emrin Besar. Ndërkohë, pas l indjes Monika Kr yemadhi ka përshkruar emo cionet e ardhjes në jetë të djalit të saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *