Nuk e paskemi pas ditur qe lengu i kompostos kumbulles sh eron kete s emundje qe as il acet nuk bejne derman

Lajme nga Bota

Nuk e paskemi pas ditur qe lengu i kompostos kumbulles sheron kete s emundje qe as il’acet nuk bejne derman. Kompostoja e kumbullës është një pije e mbushur plot me minerale dhe një burim ideal i kaliumit. Gjithashtu lëngu i saj përmban dhe shumë veti at ioksiduese, të cilat mbrojnë trupin nga radikalet e lira që d ëmtojnë q elizat.


Duke qenë se kompostoja është me pak kalori është një pije pe rfekte për në darkë. Përmirëson shëndetin e ze mrës. Ant ioksidantët që gjenden tek lëngu i kompostos përmirësojnë shë ndetin e z emrës. Përveç se luftojnë radikalët e lirë në trup, ant ioksidantët parandalojnë dhe komp likimet k ardiovaskulare. Ant ioksidantët gjithashtu parand alojnë dhe oks idimin e k olesterolit, dhe si rrjedhojë ruan ze mrën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *