Nuk e deshi hoxhën në v arrim, ish u shtari i U ÇK v arroset me muzikë (VIDEO)

Lajme nga Bota


Nuk deshi hoxhën nē v arrim, e as në ceremonitë fetare. Ish u shtari i U ÇK-së, Sadik Makolli e kishte lënë a manet që të v arroset me muzikë të Dervish Shaqës.

Kjo d ëshirë e tij u plotësua të martën, në v arrezat e Marecit të Prishtinës, pasi ai nd ërroi jetë nga një s ëmundje e z emrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *