Nuk do ta b esoni sa d iferencë m oshe ka Alketa Vejsiu me bashkëshortin e saj

Lajme nga Bota

Pavarësisht se është një ndër personazhet më të njohura në p ublikun shqiptar, ne aspektin e j etes se saj private, Alketa Vejsiut është një mi ster i plote

Nëper faqe ne int ernet nuk qa rkullon as edhe një foto e vetme familjare e moderatres së njohur (të paktën asnjë ku të dallohen fytyrat qa rtazi).

Sic m und te m endohet per ne sh qiptaret nje gjë e tillë s igurisht që ka shtuar edhe k uriozitetin e p ublikut për të ditur më shumë, v eçanërisht rreth bashkëshortit të saj, b iznesmenit te njohur.

Me shumë s iguri shumica nga ne nuk e di por Alketa dhe ba shkëshorti i saj Ardiani, kanë rreth 15-v ite d iferencë me njëri-tjetrin: ajo tani 35 vj eçe ndërsa ai 50.

M oderatorja dhe b iznesmeni kanë l idhur kurorë në vitin 2006 në një dasmë “te ruajtur” nga m ediat në p eriferi të Tiranës dhe kanë dy fëmijë si yje vajzën Nicole dhe djalin Lionel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *