Ndahet lajm shumë i h idhur për komandantin Rexhep Selimi

Lajme nga Bota

Ndahet lajm shumë i h idhur për komandantin Rexhep Selimi


P rokuroria e Hagës ia përmend Selimit s anksionet që ia kanë vënë SHBA-të, nuk e përfill fare letrën e Kurtit.

16 faqe a rgumente kundërshtuese për lirimin e Rexhep Selimit ka dërguar Prokuroria e Specializuar e Hagës tek gj yqtari i Pr ocedurës Paraprake, Nicollas Guillou.

Argumentet e parashtruara të Pr okurorisë janë kundërpërgjigje ndaj kërkesës për lirim të Selimit, në të cilën ishte bashkëngjitur edhe një letër e liderit të VV-së, Albin Kurti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *