Motrat Mjeke: Kur Mora Rrogen E Pare Në Gjermani, Nuk Dija Ku Ti Shpenzoja Aq Shume Para. Ne Shqiperi Na Thonin…

Lajme nga Bota


Aurora dhe Elona Meta, jane dy motra mjeke te cilat jane edhe th emeluese të “Federatës së Mjekëve Shqiptarë në Europë”, treguan në studion e “Vizioni i Pasdites”, arsyet e largimit drejt Gjermanisë.

Ato parashtruan mungesën e praktikave në qendrën spitalore si dhe pamundësinë për tu punësuar si praktikante që në fillimet e karriesës së tyre, që sipas tyre edhe sot këtë vështiresi e has çdo st udent mj ekësie.


“Normalisht, minimalja është që njeriu të punësohet dhe pastaj hap pas hapi të arrijë dhe në s ukses. Gjë që ishte e pamundur dhe arsyeja kryesore ishte fakti që nuk arritëm të punësohemi… trokitëm te zyrat përkatëse ku ofrohen punësimet dhe aty u zhvlerësuam, nuk na morrën fare parasysh…”,- u shpreh mjekja Elona Meta .

U larguan nga Shqipëria me 0 praktikë pune, te dyja motrat u përballën me një realitet tjetër në Gjermani ku iu dallua edhe më shumë “va rfëria” në dije si studentë shqiptarë.

“Ne na mungonin praktikat! Neve me të vërtetë, nga ana teorike, dinim shumë gjëra, por kur bëhej fjala ‘hajde fillo me p acientin, bëj një ek zaminim’, ne nuk dinim nga dhe ku ta kapje pa cientin. Ishim vëzhgues perfekt, por më tepër, Jo!”, përfundoi Aurora .

Leave a Reply

Your email address will not be published.