“Mos Dilni Nga Shtepia..”. Po Licia E Shtetit Del Me Njoftimin Ur Gjent..

Lajme nga Bota


Drejtori i Dep. për Sigurinë në Po licinë e Shtetit, Gjovalin Loka diten e sotme doli në një de klaratë për mediat, në lidhje me masat e marra nga Po licia e Shtetit për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë festave të fundvitit, si dhe për zbatimin e masave shtesë an tico vid.

Ne fjalen e tij ai ka thene:
“Në kuadër të festave të fundvitit, me qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt për qytetarët, si dhe në zb atim të Ur dhrave të Ministrisë së Shëndetësisë për vendosjen e masave të reja kufizuese me qëllim pa randalimin e përhapjes së C OVID 19, strukturat e Po licisë së Shtetit kanë marrë një sërë masash shtesë“.


Nisur nga situata e krijuar për shk ak të CO VID-19, duke filluar nga mbrëmja e ditës së sotme deri më datë 04.01.2021, orari i lëvizjes së këmbësorëve, automjeteve, si dhe mbajtja hapur e lokaleve që ofrojnë shërbime për qytetarët do të ndalohet nga ora 20:30 e mbrëmjes deri në orën 06:00 të mëngjesit.

“Strukturat e Policisë së Shtetit kanë marrë masa që pas orës 20:30 të mbrëmjes së sotme deri në orën 06:00 të mëngjesit të çdo dite deri më datë 4 ja nar, të mos lejojnë asnjë qytetar apo automjet që të lëvizë, si dhe asnjë lokal të mos jetë i hapur. Përjashtohen nga ky kufizim vetëm personeli shëndetësor, ai policor, us htarak, ga zetarët dhe ata që janë në punë turni i tretë në linjat e prodhimit të konsumit të përditshëm”, u shpreh Loka.

Policia e Shtetit e ka vlerësuar si të do mosdoshme marrjen e disa masave shtesë, si dhe kalimin e të gjithë strukturave të Policisë në g atishmëri “Shërbim të përfo rcuar”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *