Mjeku jep a Iarmin: Mos flini më në anën e djathtë, duhet të flini në anën e majtë për mos të vua jtur nga këto sëmu/ ndje

Lajme nga Bota

Ne kalojmë rreth një të tretën e jetës sonë në gjumë. Por pozicioni që flemë ka një rëndësi të madhe. Mjeku H ooman Me lamed ka thënë:

Tetëdhjetë përqind e popullsisë do të ketë pr obleme me shpinën në një moment të jetës së tyre dhe kjo vjen si pasojë e pozici onit në të cilin flenë.”

Pozicioni më i mirë për të fjetur është në anën e majtë për shkak të përfitimeve të shumta të saj shën detës ore. Kjo sepse trupi juaj pushon më shumë, sipas mjekë ve.

Ky pozicion përmirëson shënd etin e siste mit të tre tjes. Gjithashtu sipas ”Medical Daily” fjetja në anën tuaj të djathtë mund të përk eqë sojë urthin. Kur flini në anën tuaj të majtë stomaku dhe ezofagu janë në të njëjtin nivel dhe nuk çli rohet dhe aq shumë a cid nga stom aku.

Ashtu si pa nkreasi dhe stomaku, shpretka gjendet në anën e majtë të trupit. Gjumi në anën e majtë lehtëson funksionimin e këtij shpretkës e cili luan një rol të rëndësishëm në sis tem in lim fatik. Kjo ju lejon të flini më mirë dhe gjithashtu ndihmon në elim ini min e toksinave më lehtë.

Mëlçia është në anën e djathtë të trupit dhe gjumi në atë anë vetëm e mbingarkon atë. Kështu që ky organ mund të funksionojë në mënyrë optimale, vetëm nëse ju flini në anën tuaj të majtë. Por edhe gja ku qarkullon më mirë nëse ju flini në anën tuaj të majtë.

Dhe nëse nuk doni të keni pr obleme me shtyllën tuaj ku rrizore duhet të flini në anën tuaj të majtë, kështu këshillojnë mjekët më të njohur ortopet në botë.

Burimi: SantePlusMagazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *