Mjeku I Njohur Thirrje I Ben Thirrje Qytetareve: Nëse Keni Këtë Shenjë, Ur Gjent Në Sp Ital

Lajme nga Bota


Nje thirrje per te gjithe qytetaret e prekur me C ovid qe po tra jtohen në shtëpi, vjen nga mjeku i njohur Ilir Allkja.


Ai tha se nëse shfa qen shenja serioze si mbajtja e frymës qytetarët duhet t’i drejtohen spitalit për të shm angur një dëm të parikthyeshëm për shëndetin e tyre.

Ilir Allkja për Ora News: Për të gjithë ata që kanë në shtëpi të sëmurë me C ovid të cilët shfaqin shenja të tilla si mbajtje fryme, duhet do emos t’ju drejtohen spi talit, duhet të shtrohen sepse në plot raste shkon në sp ital në momentin që në mu shkëritë e tyre ka filluar f ibroza gjë e cila shpesh herë rezulton si një d ëmtim i pa rikthyeshëm,

do ta vu ajnë gjithë jetën , do të jenë in dividë me një kapacitet re spirator të ma ngët, çka do të thotë që do kenë gjithmonë vës htirësi të ecin, të ngjisin shkallët dhe të bëjnë një jetë normale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *