Mj eku i njohur sqaron një herë e mirë dilemën : Nëse jeni të pr ekur nga d iabeti a mund që të konsumoni hudhër, mësojeni

Lajme nga Bota

Njerëzit që kanë d iabet nuk janë në gjendje të pro dhojnë mjaftueshëm ins ulinë ose të përdorin insu linën që trupi i tyre pr odhon në një mënyrë e fikase. Kjo mund të ndikojë në nivelet e sh eqerit në gj ak.


Eshtë e rëndësishme të monitoroni se çfarë hani për të mbajtur nivelet e sheqerit në gj ak sa më të qëndrueshëm të jetë e mundur.

Një mënyrë për ta bërë këtë është duke kontrolluar rezultatin e indeksit glikemik (GI) të secilit ushqim. GI tregon se sa një ushqim i caktuar mund të rrisë nivelet e sh eqerit në gj. ak.

GI ndihmon në pl anifikimin e vakteve të përditshme dhe shmangien e kombinimeve me k arbohidrate të larta. Një GI i ulët është midis 1 dhe 55 dhe i lartë është 70 e lart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *