Mësuesja Shqiptare Ka Dalë Të Gjejë Burrë Në Përpu Then/ I Kthehen K Eq Shqiptarët: Po Këtë Shembull Do T’u Japësh Nxënësve Ti ..

Lajme nga Bota

Gilberta Simoni, mësuesja që është bërë pjesë e Për ’p uthen +40, i është përgjigjur kr itikëve.

Një prej tyre thoshte që është shembull i k eq për nxënësit, ndërsa Gilberta tha:

“Nuk është aspak shembull i k eq për nxënësit e mi. Ata duhet të mësoj që duhet të kërkojnë në çdo moshë ekspe rienca të tjera dhe më shumë për veten e tyre. Të kërkosh të nd ërtosh një d ashuri, është një s hembull shumë i mirë. Ata më mbështesin dhe do vazhdojnë të më mbështesin”.

Gilberta Simoni është 43 vj eçe, e cila jeton në Lushnje. Edhe pse vjen nga një qytet i vogël ajo thyen çdo ba rrierë dhe e bën re alitet d ëshirën e saj. Profesioni i saj është mësuese dhe vjen në Për’p uthen për të gjetur d ashurinë e j etës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *