Me këtë datë ndryshon ora: Akrepat lëvizin një orë para

Lajme nga Bota


Këtë vit, do t’i çojmë para akrepat e orës, të dielën e 28 ma rsit.

Dhe nga ky mo ment, ditët do të jenë më të gjata. Por a do të jetë kjo hera e fundit që do ta bëjmë këtë? A do të ndalet ky ritual dhe ora të mbetet e njëjtë në vijimësi?


Vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, do të duhet të vendosin se çfarë do të bëjnë.

BE ka abroguar d etyrimin për shumë vende anëtare që të kalojnë nga një orë në tjetrën.

Çdo shtet do të vendosë nëse do të qëndrojë me orën diellore apo do të miratojë orën l igjore.

Brenda vitit 2021, shtetet duhet të zgj edhin. Bëhet fjalë sidoqoftë për një vendim p aradoksal në disa aspekte, pasi m und të ketë një Evropë të nd arë në fasha orare të ndryshme.

M undësia për të pasur më shumë dritë në d ispozicion është mbi të gjitha në avantazh të vendeve të Evropës Jugore, në Evropën Veriore, në të k undërt, ditët gjatë verës janë më të gjata për shkak të afërsisë me polin e veriut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *