Lejet E Qëndrimit Në Itali/ Gati Ligji I Ri Për Shqiptarët Emi Grantët , Kush Punon Në Itali…

Lajme nga Bota

Sipas draft-l igjit të ri, të gjithë emigrantëve u lejohet konvertimi i lejes së qëndrimit për motive të tjera, në leje qëndrimi për motive pune.

Këtu përfshihen lejet e qëndrimit të lëshuara për motive fatk eqësie natyrore, për mbrojtje special, aktivitet sportive, artistik, motive fetare e asistencë për minorenët.


Drafti lejon edhe të drejtën e dhënies së lejes së qëndrimit edhe për motive të mbrojtjes sociale ndaja emi grantëve, riatdhesimi i të cilëve do t’u shkaktonte trajtim jo human e degradues të jetës së tyre private e familjare.

Ministrja e bujqësisë në Itali Teresa Bellanova është shprehur e kënaqur për këtë normativë të re l igjore.

“Më në fund i kemi dhënë fund jo qytetarisë së draft-ligjeve të sigurisë së Salvinit, duke vendosur kushte të civilizimit juridik dhe të drejtësisë sociale. Mbyllëm një faqe të errët të historisë italiane që për një normativë të gabuar kishte hedhur hije ndaj mijëra grave e burrave duke i transformuar në klandestinë”, tha ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *