Lajm I Mirë Vjen Për Shqiptarët! Zvicra He Q Nga Lista E Vendeve Me Rr Ezik Shqipërinë Dhe Kosovën

Lajme nga Bota


Zvicra paraqet tashme një numër në rritje të të in fektuarve me C OVID-19 që po rritet çdo ditë e më shumë dhe ne keto ku shte, duke parë këtë situatë dhe atë të shteteve të tjera, autoritetet shëndetësore zvicerane kanë përditësuar listën e re të udhëtimeve.


Lista e shteteve me rre zikshmëri të lartë për përhapjen e C OVID-19 do të hyjë në f uqi në orën 00.00 të datës 14 dhj etor 2020.

Por per bashkekombasit tanë, shqiptarëv dhe bashkatdhetarëve tanë atje ajo qe u intereson është fakti se Shqipëria dhe Kosova nuk janë pjesë e kësaj liste.

Ndërkohë shtetet ballkanike që janë në listën e rrë zikshmërisë, sipas raportit të BAG: janë Maqedonia Veriore, Mali i Zi, Serbia dhe Kroacia. Bashkë me këto vende janë dhe Andorra, Gjorgjia, Jordania, Luksemburgu, Polonia, Portogalia, Slovenia, San Marino, Shtetet e Bashkuara, dhe disa Zona të Austrisë, Italisë dhe Francës.

Për udhëtarët që udhëtojnë në vende të caktuara që përbëjnë rre zik për përhapjen e ko ronavirusit ka rantina 14 ditore ëshë e detyrueshme në Zvicër.

Leave a Reply

Your email address will not be published.