Lajm I Ke Q! Rregulli I Ri Në Gjermani, Nuk Jepen Më Viza Për Të Rinjtë Nga Vendet Jashtë BE-Sëë, Ja Arsyet..

Lajme nga Bota

Lajm i ke q! Rregulli i ri në Gjermani, nuk jepen më viza për të rinjtë nga vendet jashtë BE-së, ja arsyet.Pa ndemia e ko ronës u krijon pro bleme familjeve të reja që kanë nevojë për kujdestarë për fëmijët. Kush do të vijë si au-pair në Gjermani nuk merr dot për momentin vizë.


Por për shkak të pa ndemisë ko rona shumë të reja dhe të rinj nga vende jashtë BE-së e kanë të pam undur të vijnë në Gjermani, sepse nuk marrin dot vizë. Kjo përbën pro blem edhe për familjet gjermane, sepse kur të dy prindërit punojnë nuk ka kush t’u mbajë fëmijët.

Për shkak të rritjes së numrit të in feksioneve me korona në Gjermani nuk pritet që qeveria të vendosë para pranverës së vitit të ardhshëm që të rejat dhe të rinjtë që duan të vijnë si au-pair në një familje gjermane të kenë të drejtën të pajisen me viza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *