“La mtumirë babë, njeri me ze mër të madhe”, djali i Rasim Thaçit i ku shton fjalët pre këse

Lajme nga Bota

Hu moristi i njohur Rasim Thaçi-Cima ka v dekur sot më 26 ma rs.
Sot ka v dekur ak tori i mirënjohur i hu morit shqiptar Rasim Thaçi i njohur për p ublikun si Cima.


Humoristi ishte në moshën 71 vjeçare dhe po tra jtohej nga ví rusi C 0VíD-19 në Kli nikën In fektive, ku edhe së fundmi ishte lajmëruar nga Kl inika In fektive përmes një st atusi që ia kishte shkruar djali i tij, Artan Thaçi.

Cima kishte kërkuar që të re spektohen ma sat nga qytetarët, pasi ai kishte disa ditë që ishte duke u t r ajtuar në Kl inikën In fektive.

Sot djali i tij, Artan Thaçi, ka postuar në rrjete sociale duke i dhënë la mtumirën babait të tij përmes një shkrimi p rekës në In stagram

“La mtumirë babë, njeri me ze mër të madhe”, shkruan djali i Cimës përkrah fotografisë së publikuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *