Kujdes nëse gjeni diçka të tillë te dera kryesore, lajmëroni poIicinë

Lajme nga Bota


H ajdutët zgjedhin mënyra nga më të çu ditshmet për të gr’abitur banesa private apo apartamente.Zakonisht monitorojnë lëvizjet e personave, kryesisht gjatë kohës së pushimeve.


Autoritetet p olicore në shumë vende të botës ap elojnë për kujdes në një detaj vërtet interesant.Nëse në derën kryesore të banesës gjeni një send të cilin nuk e keni lënë ju, atëherë duhet të sh’qetë soheni dhe të lajmëroni po licinë. H ajdutët zgjedhin mënyra nga më të çu ditshmet për të gr’abitur banesa private apo apartamente.Zakonisht monitorojnë lëvizjet e personave, kryesisht gjatë kohës së pushimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *