Klodian Rasha iku në lule të moshës, Jonida Maliqi reagon keq për shqiptarët që protestuan: Kafshë, injor ancë si sollët ashtu….

Lajme nga Bota

Ditën e djeshme në Tiranë u organizua një pro testë nga populli shqiptar për vr as jen e 25-vjeçarit Klodian Rasha nga një ef ek tiv pol icie.


Protesta pë rshk allëzoi në dh un ë mes qytetarëve dhe f or cave të p ol ici së dhe kjo gjë nuk i është dukur aspak normale këngëtares së njohur Jonida Maliqit, e cila përmes një postimi në Instastory shprehet se kjo sjellë është prej h u li ganësh dhe kaf shësh.

Ajo shkruan:

Ishte e tm errs hm e ajo që i ndodhi Klodianit dhe jam e sigurt që drejtësi do të ketë, por pse të sillemi si h ul iganë në vend që të prot est ojmë paqësisht? Të dj egim, të shk atërrojmë, të sillemi si kaf shë… Kjo nu k është zgjidhje e problemit, kjo është in jo rancë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *