Këto Kategori Të Punëtorëve Në Kosovë Do T’i Marrin Nga 900 Euro

Lajme nga Bota


Pr ojektligji për Rimëkëmbje Ek onomike ka kaluar në komisionin për Buxhet dhe Transfere.

Ky Pr ojektligj ka kaluar me kushtet të cilat i ka vendosur Partia Demokratike e Kosovës.

Qytetarët që kanë mbetur pa punë gjatë pa ndemisë do të përfitojnë në tre muajt e ardhshëm nga 300 euro shtesë, si ndihmë nga shteti.

Deputeti i PDK-së, Bedri Hamza, ka pr opozuar katër amendamentet.

Amemdamenti i parë është që mjetet e t ërhequra nga pjesëmarrësit, sipas këtij neni, e të cilët kanë kursime deri në 9.999 mijë euro kompensohen në formë rimbursimi duke filluar nga viti 2023.Amendamenti i dytë është që lënda e parë e cila prodhohet nga veprimtaritë biznesore të regjistruara dhe aktive në Republikën e Kosovës, pavarësisht se a eksportohet jashtë vendit apo jo, lirohet nga TVSH-ja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *