Ke pr oblem me kapsllëkun? Këtu është zgjidhja me vetëm dy përbërës..

Lajme nga Bota


K apsllëku është i zakonshëm. Shumica e njerëzve vuajnë nga kapsllëku në një moment në jetën e tyre. Gratë më shpesh vu ajnë nga kapsllëku se meshkujt, dhe gjithashtu shpesh shfaqen tek njerëzit e moshuar. Për fat të mirë, në shumicën e rasteve, kapsllëku është e përkohshme dhe vetëm ndryshimet e thjeshta në stilin e jetës mund të el iminojnë këtë pr oblem të pakëndshëm.


Kapsllëku shk akton fryrje të barkut, por gjithashtu mund të sjellë dh imbje, frustrim dhe a nkth. Disa njerëz duhet të shkojnë 3 herë në javë dhe 2-3 herë në ditë. Është vlerësuar se 95% e njerëzve shkojnë nga 3 deri në 21 herë në javë dhe konsiderohet normale.S imptomat e k apsllëkut përfshijnë: Më pak se tri herë zbrazje në javë; Bark i fortë; Zbrazje z orrësh me pr oblem; Ndjenja e zbrazjes së pamjaftueshme të z orrëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *