I Mbani M End Këta Të 2, Ja Se Si Duken Tani Pas Kaq Shumë Vitesh Do H Abiteni

Lajme nga Bota

Ndryshimi i akt orit Murlio Benici i cili te na u bë i njohur me rolin e “Lukasit”, është një ndër aktorët që ka bërë bujë të madhe te p ubliku, gjatë kohës së tr ansmetimit të serialit “K loni”.

Kanë kaluar shumë vite nga tr ansmetimi i këtij seriali, dhe “Lukasi” ka pë suar shumë ndryshme në dukjen e tij. Aktori ka l indur me 13 kor rik të vitit 1972, pra tani eshte 48 vj et.

I ndë rtuar mbi një dr amë të bukur, që ka trajtuar edhe f enomenin shk encor të klo nimit, ka bërë që një numër i madh i s hikuesit ta pë rcjellin atë me kureshtje deri në ep isodin e fundit

“Lukasi” është m artuar me ak toren e f amshme br aziliane Debora Falabella, e cila në serial lu ante ro lin e vajzës së tij, Mel.

Se si duket tani aktori mund ta shihni në fotot më p oshtë. Seriali “Kl oni” ishte njëri prej serialeve më të pëlqyer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *