Gruaja e Nasim Haradinajt d iagnositifikohet me k ancer, ank ohet se m jekja kosovare nuk ia zb uloi s ëmundjen me kohë

Lajme nga Bota


Gjejlone Haradinaj, gruaja e Nasim Haradinaj, është d iagnostifikuar me k ancer të gj irit. Në një rr ëfim për Gazetën Express, Haradinaj tregon se s ëmundjen po e tr ajton në kl inikat e Suedisë, përderisa h edh kr itika në adresë të mj ekes kosovare, që sipas saj nuk arriti t’ia zb ulonte s ëmundjen me kohë.


Në ditën Ndërkombëtare të Gruas, për 8 M ars, Gjejlone Haradinaj, tregon një p ërvojë të h idhur të saj dhe v ështirësitë që po has në be tejën me ka ncerin.

Ajo ak uzon mj eken A.Gj (emër i njohur për r edaksinë), që sipas saj i tha se është mirë dhe nuk ka ndonjë s ëmundje për t’u shq etësuar. Por pasi bëri ko ntrollë mj ekësore në Suedi mësoi se ka k ancer të gj irit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *