Genc Prelvukaj: Fjala Teze Dhe Hallë Jan Turke, La Rgoni Nga Fjalori

Lajme nga Bota


Genc Prelvukaj: Fjala Teze Dhe Hallë Jan Turke, La Rgoni Nga Fjalori


Fjalët “teze” dhe “hallë” janë hu azime nga turqishtja. Kisha menduar se ne shqip kishin h umbur si fjalë derisa pashë diçka shumë unike tek literatura arbëreshe në Itali.

“Motëramë” dhe “Motëratë” mësa duket janë fjalët e gjuhës tonë para se të zë vendësoheshin nga fjalët e mb icekura turke.

Derisa për fjalet “Axha, Mixha dhe Daje” ende nuk kam gjetur ndonjë në shqip, pasiqë edhe keto jane ne turqisht “a mca dhe dayi”

A kemi ndonjë gjuhëtar këndej të na e thotë më qartë ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *