Flet fqinja e të ndjerit Klodian Rasha, ajo thotë se ka dëgjuar çdo gjë: Ai ishte i sêmurë shikonte hallin e vetëm, i dëgjoja i tha ku të rashë, bërtiti dhe….

Lajme nga Bota


Fqinja e 25-vjeçarit Klodian Rasha, ka thënë se ai ka bërë de bat me p o li cinë të paktën 10 minuta.


Në një intervistë për për Abcnews, ajo është shprehur se i riu nuk ka bërë asgjë gjatë momentit kur po bënte d eb at me ef ekt iv in, duke shtuar se ka dëgjuar çdo gjë që ka ndodhur në atë moment.

“Nuk e pashë ngjarjen, por e dëgjova, isha në shtëpinë time. Në 01.30, dëgjohej një zhu rmë që zi he shin aty poshtë pastaj pas zhu rmë s, kri sma. Dëgjova zërin që bër tiste, siç bër tasin dy njerëz kur zih en. Pas k ris mave, ai thoshte: Ku të ras hë?! Ku të ra shë?! Se ai ka ul ërit me të madhe. B ërt iste djali. Dy po lic ë kanë qenë aty edhe djali’.

Ishte njeri flori, njëri shumë i mirë. Kohët e fundit ka qenë pak i sëmurë, por jo ag re siv, shihte ha llin e vet. Unë s’e di si thonë jo pis to let a… S’ka shanse Klodi me p ist oletë. Debati zgjati 5-10 minuta, me aq sa dëgjova unë.”- ka thënë ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *