Fatmira Breçani Nuk Kursen L Otët Në Studio, Tregon Dh Imbjen E Madhe: Kanë Kaluar Vite Por Akoma E Kujtoj…!!

Lajme nga Bota

Në rubrikën “Në m undsh” për ABC, Fatmira Breçani tregoi për njërën prej vësh tire sive më të mëdha që ka kaluar

e cila ishte nda rja nga j eta e nënës së saj.Këngëtarja e njohur tha se përtej çdo vësh ti rësie që kanë ka luar, kjo ka qenë më e madhja

Kjo pasi e ëma kishte qenë në moshë tepër të re kur ishte lar guar nga je ta, ndërsa pak kohë para kësaj hum bje edhe babai i saj ishte nda rë nga j eta.“Kur ka ndë rruar je të nëna kam qenë më e pj ekur në moshë

Ne kemi qenë shumë fëmijë, por hu mbja e saj ka qenë diçka shumë e madhe për mua sa që edhe sot, kur kanë kaluar shumë vite, ende e mendoj.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *