Familja e Elvis Naçit, gruaja e tij bën rrëfimin e ndjerë: Ai…

Lajme nga Bota


Elvis Naçi është kthyer në pers onazhin e muajit pas dekl aratës së tij poIe mizuese lidhur me gratë dhe marr ëdhënien e tyre bashkës hortore.

Shumë mund të kenë menduar ‘po e shoqja si e duron Elvisin’, po ja që ata të dy kanë krijuar një gjuhë të përbashkët dhe merren vesh shumë mirë me njëri-tjetrin.Gruaja e hoxhës, Fatma, bashkë me vajzën e tyre të vogël, ka shkuar sur prizë në stu dion e em isionit n’Kosovë Sho w ku po inte rvistohej i shoqi dhe ka treguar detaje të marr.ëdhënies së tyre.

“Sa herë ai vjen në shtëpi dhe fëmijët edhe unë bëhemi gati ta presim sepse e dimë që vjen një mirësi në shtëpinë tonë, ai na kënaq, na sjell buzëqeshjen, sa herë vjen ka një laj m të mirë ose na gëzon me bat utat e veta”,-tregon Fatma që sigurisht nuk mund t’i shpëtonte pyetje ve rreth dekl aratës së tij.

Nëse Elvisi thotë se gruaja duhet të rregullohet për burrin edhe kur rri në shtëpi, Fatma përpiqet ta bëjë gjithmonë këtë. Në 15 vite martesë, gruaja e ima mit rrëfen se nuk kanë deb atuar as 15 herë bashkë dhe se Elvisi është shumë i qetë në shtëpi, por si të gjithë burrat e tjerë, harron gjithnjë përvj etoret.

“Si shumica e meshkujve i harron gjithmonë përvjetoret, por kjo është diçka shumë e mirë, sepse e kompe son pjesën tjetër të vitit. Pra 364 ditë të vitit i kemi festë në shtëpi.” E rritur në
një familje besimtare, Fatma ka bindje të forta isI ame, ndaj nuk ka patur asnjëherë ke qkuptime me Elvisin në lidhje me këtë, përku ndrazi të dy respektojnë besimet e njëri-tjetrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *