Eduart i bën kamera të fshehtë Arbanës, m oderatorja nuk përmbahet, ia nxjerr in atin para të gjithëve: Ku do flesh sonte pash zotin?

Lajme nga Bota


Mbrëmjen e dj.eshme në emi.sionin ‘Dua të të bëj të l.umtur’ u përgatit një ka.mera e fsh.ehtë për mod.eratoren Arbana Osmani.Kjo ide u dha nga Eduart Grishaj, regjizor i emi.sionit njëkvohësisht dhe pa.rtneri në jetë i Arbanës.


Stafi u k.ujdes që mo.deratorja të mos kuptoonte asgjë, dhe të mos da.llonte se të ftuarit ishin aktorë dhe duhej që të zih.eshin në stu.dio për çështje parash.Kur situata i doli nga kontr.olli Arbanës, dy aktorët i tregojnë se ishte një ka.mera e fshehtë duke i dhënë më pas dorën mode.ratores.Ndërkohë Arbana, gjithë siklet duke buzëq.eshur shton: ‘Eduart, ku do flesh sonte pash zotin?’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *